Printed From:

product-thermo

product-500

product-cold

Jog, adatvédelem és felhasználási feltételek

Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi utasítások találhatók.

Minden felhasználó elismeri, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A honlap látogatása révén ön elfogadja, az alábbiakban leírtakat, melyeket a Zentiva HU Kft. megváltoztathat. Ez vonatkozik mind a regisztrált, mind a nem regisztrált felhasználókra.

A regisztrált felhasználóknak szóló részt kizárólag felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező szakemberek jogosultak látogatni, a jogosulatlan felhasználókért a Zentiva HU Kft. nem vállal felelősséget. A Zentiva HU Kft. kijelenti, hogy csak azt a gyógyszerfelírást támogatja, amely megfelel az alkalmazási előiratban foglaltaknak.

1. Szellemi tulajdon

E weboldal tulajdonosa és működtetője a Zentiva HU Kft. (a továbbiakban "Zentiva"), a Zentiva cégcsoport tagja. A 2. Az információ természete

 

A weboldalra feltett információk, különösen a pénzügyi információk, nem tekinthetők befektetésre ösztönző felhívásnak, nem foghatók fel úgy, mint hirdetés, vagy nyilvános ajánlattétel.

Bizonyos esetekben a weboldal tartalmával kapcsolatos adott területeket érintő szakértői vélemények kivonatai kerülhetnek fel a weboldalra. Ezek az információk kizárólag az adott szakértő vagy újság/folyóirat véleményét tükrözik. Ezek a szakértők nem a Zentiva alkalmazottai, és a Zentiva nem fizet nekik a vélemény használatáért. A Zentiva nem felelős az ilyen anyagokban feltüntetett információk pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői vélemény csak az adott szakértő személyes véleményét tükrözi, és semmilyen esetben nem tekinthető a Zentiva véleményének vagy felelősségének.

A Zentiva mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Bár a honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A Zentiva nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a Zentiva-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A weboldalon találhatók továbbá egészségügyi, életmód, orvosi információk és különféle, kizárólag emberi gyógyítással kapcsolatos ismeretek is. Ezek csak tájékoztató jellegűek és nem helyettesíthetik a saját orvosa vagy más orvos vagy egészségügyi szakember által adott tanácsokat. Az itt található információkat nem használhatja arra, hogy betegséget vagy egészségügyi problémát diagnosztizáljon, vagy arra, hogy a weboldalon ismertetett gyógyszereket felírassa. Mindig konzultáljon orvosával vagy más kompetens egészségügyi szakemberrel! 

3. Kapcsolatok más weboldalakkal

A Zentiva nem felel olyan mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a Zentiva weboldalán keresztül érhetők el. Nem áll módunkban ellenőrizni ezen idegen weboldalak tartalmát, amelyek a Zentiva-tól teljesen függetlenek. A weboldal és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a Zentiva bármi módon is elfogadná a weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető a Zentiva kifejezett előzetes engedélye nélkül. Minden esetre a Zentiva nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és a Zentiva nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.  

4. Adatvédelmi nyilatkozat 

A honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez szükségesek azonosításra szolgáló információk, melyek megadásakor a felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat azonosításuk céljából a Zentiva felhasználja.
A Zentiva. tiszteletben tartja a webhelyeit meglátogatók személyes adatait. Az Önről gyűjtött bármely információt az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, másodsorban pedig arra használjuk fel, hogy vállalatként minél jobban ki tudjuk szolgálni Önt.
Az Ön személyes és különleges adatainak (együttesen személyes adatok) kezelése, feldolgozása és továbbítása a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően történik.
A személyes adatokat a Zentiva a hivatkozott törvényben szabályozott módon továbbítja az Európai Gazdasági Térség országaiba. Ezen országokban az adatkezelés vagy adatfeldolgozás során a személyes adatok védelme a magyar adatvédelemnek megfelelő szinten biztosítva van.
Önnek, mint érintett magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és szükség esetén módosításokat végrehajtatni azokon; Ön a következő e-mail címen: kapcsolat@sanofi.com kérheti, hogy személyes adatokat ne használjuk fel, illetve hogy személyes adatait töröljük a nyilvántartásból.  

5. Adatgyűjtési és kezelési rendelkezések

A kapcsolat@sanofi.com e-mail címre küldött üzenettel.
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy azok a Zentiva, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozatáig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül a Zentiva a hivatkozott törvény rendelkezéseinek betartásával a saját marketing és promóciós tevékenysége céljából a jogszabályok kereti között a jövőben felhasználhassa. Az Ön által a regisztráció alkalmával önkéntesen megadott személyes adatokat a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően csak az adatkezelő, adattovábbítás esetén az EGT-országban lévő adatkezelő és az adatfeldolgozó ismeri meg. A jelen adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kérdés (módosítás, törlés, tájékoztatás, stb.) esetén keressen minket a kapcsolat@sanofi.com címen.

6. A felelősség korlátozása

A Zentiva minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a weboldalra feltett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeket. A cég fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a weboldal tartalmát. Ennek ellenére, a Zentiva nem tudja teljesen garantálni, hogy a weboldalon található információk pontosak, precízek, naprakészek vagy kimerítők.
Ennek eredményeképp, és a Zentiva szándékos károkozása vagy tudatos gondatlansága következtében bekövetkező közvetlen kár kivételével a cég nem felel: 

  • A weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért; 
  • A weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
  • Általánosságban minden olyan közvetett vagy közvetlen kárért, függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a Zentiva előre látta is a kár bekövetkeztét, amely azért történt, mert: (i) ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (ii) használta a weboldalt, aminek következtében az ön számítógépét vagy valamely termékét vírus fertőzte meg, és/vagy (iii) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Zentiva-t a hatályos jogszabályokban foglaltak betartása alól.  

7. A weboldal elérhetősége

Ön tudomásul veszi, (i) hogy technikailag nem lehetséges, hogy a weboldal hibátlanul működjön és hogy ezért a Zentiva nem vonható felelősségre, (ii) hogy a hibák a weboldal ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) hogy a weboldal működését a Zentiva hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. a Zentiva és az ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek. A Zentiva és/vagy beszállítói időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatják ill. megszakíthatják a weboldal vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a weboldalt. A Zentiva nem felelős a weboldal elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

8. Termékinformációk

A weboldalra feltett információk közvetlen ill. közvetett utalásokat tartalmazhatnak olyan Zentiva termékekre, programokra és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek adott országokban vagy régiókban nem elérhetők, vagy amelyeket más védjeggyel forgalmaznak, vagy amelyek használatát országonként eltérően szabályozzák. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a Zentiva-nak szándékában áll fogalmazni ezeket a termékeket, programokat és szolgáltatásokat az ön országában. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Zentiva leányvállalattal vagy az ön Zentiva kereskedelmi partnerével, akik tudnak olyan információkkal szolgálni, amelyek az ön régiójában /országában ezekre a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan elérhetők. 

9. Bírói illetékesség

A weboldalra és tartalmára a magyar törvények vonatkoznak. A weboldallal vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni.

Utolsó módosítás: 2016.11.29.

Vissza a kezdőoldalra »